علم خلاقیت شناسی(دانش خلاقیت،نوآوری،حل خلاق مسئله ،تریز TRIZ،بیونیک،اختراع )
+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
برای راه حل یابی مسئله هایی که فاقد فرمول و روش معین و مشخص حل مسئله هستند از سیستم حل خلاق مسئله DFPISA استفاده می شود .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
نظام ملی نوآوری و کارآفرینی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
نظام ملی نوآوری و کارآفرینی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
مدیریت دانش ناب ( LKM) رویکرد جدیدی در مدیریت دانش مبتنی بر رویکرد ناب ( Lean Approach ) یا تفکر ناب ( Lean Thinking )است که به دانش ناب ( Lean Knowledge ) و فرایندهای مدیریت دانش ناب معطوف می باشد. رویکرد مدیریت دانش ناب بر تفکیک و متمایز ساختن دانش ارزش آفرین از دانش غیرارزش آفرین و توجه به موداهای مدیریت دانشی تاکید می نماید. مدیریت دانش ناب از مولفه های مهم مدیریت جامع خلق ارزش ( TVCM )محسوب می گردد (گلستان هاشمی،1390 ).

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
ظام ملی کارآفرینی National System of Entrepreneurship - NSE  رویکرد نوینی است که طی آن مجموعه عوامل فردی و سازمانی موثر در فرایندهای کارآفرینی به شکلی نظام دار در راستای رشد و توسعه ی فعالیت های کارآفرینانه در بخش های مختلف کشور در الگوی ارتباط تعاملی ، پویا و هم افزایانه ایفای نقش می نمایند ( گلستان هاشمی ، 1382 - 1393 ) .       

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
مدیریت دانش جامع  TKM - Total Knowledge Managemrent  رویکرد نوین جامعی  به مدیریت دانش است که مولفه ها ، جنبه ها و ساز و کارهای مختلفی را با توجه به دیدگاه جامع نگر به دانش و دانش جامع  شامل می گردد و در راستای تبیین مدیریت نوآوری جامع ( TIM ) و مدیریت جامع خلق ارزش ( TVCM) توسط گلستان هاشمی مفهوم دهی  و مدل سازی گردیده و توسعه داده شده است ( گلستان هاشمی ، 2006-2011-2013 ) .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
نظام ملی مدیریت دانش (  National System of Knowledge Management )

سیستمی است که فرایندهای مدیریت دانش را در سطح فراسازمانی ( ملی - کشوری ) شکل می دهد . نظام ملی مدیریت دانش نقش مهمی در شکل گیری منابع دانشی جامع  و اعمال فرایندهای مدیریت دانش در سطح ملی و پشتیبانی از نظام ملی نوآوری و نظام ملی کارآفرینی ( NSE ) ایفا می نماید ( گلستان هاشمی ، 1391 ) . 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 

مدیریت جامع خلق ارزش  (  Total Value Creation Management -TVCM ) رویکرد نوین جامعی      به عوامل و فرایندهای خلق ارزش می باشد که برای اولین بار توسط  دکتر سید مهدی گلستان هاشمی          ( 2010 ) ارائه و طی پژوهش های دیگر توسط وی تبیین مفهوم ، مدل سازی و توسعه داده شده است . 

مدیریت جامع خلق ارزش بر اساس رویکرد های جامعیت بخشی  ( Comprehensiveness )   ، یکپارچه سازی ( Integration )  و هم افزایانه  (Synergistic)  به مهم ترین عوامل خلق ارزش به ویژه موارد :   خلاقیت و نوآوری     ( Creanovation ) ، کیفیت (Quality ) ، بهره وری ( Productivity )  و دانش                   (  Knowledge ) برای اولین بار تحت عنوان کلی  Total Quapronovation Management مدل          سازی شده است ( گلستان هاشمی ، 2010 -2013 ) . 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
رشته ی علمی " خلاقیت  شناسی  " (  Creanovatology : Creatology - Inventology - Innovatology ) به دلیل ماهیت خاص موضوعی مورد مطالعه - یعنی فرایندها و پدیده های خلاقیت و نوآوری -  دارای ماهیت میان رشته ای ( Inter-disciplinary ) و چند رشته ای (  Multi-disciplinary ) می باشد . به عبارتی در علم خلاقیت شناسی فرایندها و پدیده های خلاقیت و نوآوری - در همه ی زمینه ها : علوم ، فناوری ، مهندسی و ...  از جنبه های مختلف و با رویکردها  و روش شناسی های پژوهشی متعدد مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند .

 نکته ی مهم در علوم میان رشته ای این است که حوزه های مختلف  موضوعی مربوطه دارای رابطه های  مفهومی و معنی داری تعاملی  و مولفه هایی بالقوه تلفیق شده هستند که پدیده ی اصلی و پایه ای -            خلاقیت و نوآوری - آنها را هماهنگ و یکپارچه می نماید . به عنوان مثال  " خلاقیت شناسی سازمانی مدیریتی " ( Organizational/Managerial Creanovatology )  با " خلاقیت شناسی روانشناختی " (  Psychological  Creanovatology )  دارای چنین رابطه ی تعاملی است ( گلستان هاشمی ، 1379-1392 ) .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وب گاه در باره علم خلاقیت شناسی ( علم مطالعه فرایندها و پدیده های خلاقیت و نوآوری با رویکردها و روش شناسی های مختلف ) می باشد و کلیه موضوعات خلاقیت ، تفکر خلاق ، حل خلاق مسئله ، تریز TRIZ، نوآوری نظام یافته ، بیونیک ، علمی تخیلی ، ابداع ، مهندسی اختراع ، مدیریت اختراع ، مهندسی نوآوری ، مدیریت نوآوری ، مدیریت کارآفرینی و دیگر شاخه های مختلف علم خلاقیت شناسی را شامل می گردد . کلیه حقوق برای مرکز علمی پژوهشی علوم خلاقیت شناسی ، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری محفوظ است . هرگونه نقل قول ، برداشت و استفاده از مطالب با رعایت اصول اخلاق علمی " ذکر کامل منبع " آزاد می باشد .

پیوندهای روزانه
پنجمین کنفرانس خلاقیت شناسی و نوآوری در آموزش - خلاقیت شناسی پرورشی -آموزش و یادگیری خلاق
پنجمین کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری - خلاقیت شناسی سازمانی ،تریز ، بیونیک ،مهندسی نوآوری
چهارمین کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری - خلاقیت شناسی سازمانی،تریز (TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
چهارمین کنفرانس خلاقیت شناسی ،تریز و نوآوری در آموزش - خلاقیت شناسی پرورشی - آموزش و یادگیری خلاق
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
93/05/01 - 93/05/31
93/04/01 - 93/04/31
93/01/01 - 93/01/31
92/11/01 - 92/11/30
92/10/01 - 92/10/30
92/09/01 - 92/09/30
92/02/01 - 92/02/31
91/09/01 - 91/09/30
91/03/01 - 91/03/31
90/08/01 - 90/08/30
90/07/01 - 90/07/30
90/06/01 - 90/06/31
90/05/01 - 90/05/31
90/04/01 - 90/04/31
90/03/01 - 90/03/31
90/02/01 - 90/02/31
90/01/01 - 90/01/31
89/12/01 - 89/12/29
89/10/01 - 89/10/30
89/08/01 - 89/08/30
89/07/01 - 89/07/30
89/02/01 - 89/02/31
88/08/01 - 88/08/30
88/07/01 - 88/07/30
88/02/01 - 88/02/31
87/10/01 - 87/10/30
87/09/01 - 87/09/30
87/08/01 - 87/08/30
87/07/01 - 87/07/30
87/05/01 - 87/05/31
87/03/01 - 87/03/31
87/02/01 - 87/02/31
87/01/01 - 87/01/31
پیوندها
اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران - آبان 1387
وبگاه اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
اولین کنفرانس ملی تفکر و آثار علمی تخیلی و کاربردهای آن در آموزش ، پژوهش ، اختراع و نوآو
سایت فکر نو ( سایت خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی )
پایگاه مرجع دانش سیویلیکا ( کنفرانس ها )
پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس ها و سمینارها
پایگاه خبری همایش های ایران
ژورنال تریز - TRIZ Journal
تریز - ژاپن TRIZ Home Page in Japan
تریز در مدرسه TETRIS - Teaching TRIZ at School
Anti TRIZ-journal
سایت نوآوری نظام یافته TRIZ
سایت جامع خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
جشنواره جوان خوارزمی
باشگاه پژوهشگران جوان
بنیاد ملی نخبگان
باشگاه پژوهشگران دانشجو
دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZو مهندسی و مدیریت نوآوری ایران- آبان 88
سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZو مهندسی و مدیریت نوآوری ایران- آبان 89
چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ،تریز (TRIZ)و نوآوری در آموزش- خلاقیت شناسی پرورشی
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری-خلاقیت شناسی سازمانی،تریز،بیونیک
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری-خلاقیت شناسی سازمانی،تریز،بیونیک
پنجمین کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری
پنجمین کنفرانس خلاقیت شناسی و نوآوری در آموزش
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM