علم خلاقیت شناسی(دانش خلاقیت،نوآوری،حل خلاق مسئله ،تریز TRIZ،بیونیک،اختراع )
به نام آفرینشگر بی همتای بهار آفرین 

فصل زیبای بهار جلوه ای پر شکوه از نمایش شگفت خلاقیت و نوآوری در طبیعت با محوریت گیاهان است .

هوای بهاری هوای خلاقیت و نوآوری است ...

بادها و باران های بهاری وزش ها و بارش های ایجاد کننده ی محیط حاصل خیز و و جو مطلوب خلاقیت و نوآوری است ...

سر زدن جوانه ها و روییدن گل ها و شکوفه های بهاری نشان دهنده ی جریانی از فرایندهای بس پیچیده ی خلاقیت و نوآوری در بخش مهمی در آفرینش الهی است که می تواند الگویی بس درس آموز برای توسعه ی فرایندهای خلاقیت و نوآوری انسانی به عنوان اشرف آفریده ها باشد .

یادگیری از بهار برای خلاقیت و نوآوری : نمود مهمی از خلاقیت شناسی طبیعت محور

جوانه ها ، برگ ها ، گل ها و شکوفه های بهاری را خوب ببینیم ...

از طبیعت بهاری یاد بگیریم ....

.. بهار مبارک ... بهار پربرکت

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
برای راه حل یابی مسئله هایی که فاقد فرمول و روش معین و مشخص حل مسئله هستند از سیستم حل خلاق مسئله DFPISA استفاده می شود .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
نظام ملی نوآوری و کارآفرینی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
نظام ملی نوآوری و کارآفرینی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
مدیریت دانش ناب ( LKM) رویکرد جدیدی در مدیریت دانش مبتنی بر رویکرد ناب ( Lean Approach ) یا تفکر ناب ( Lean Thinking )است که به دانش ناب ( Lean Knowledge ) و فرایندهای مدیریت دانش ناب معطوف می باشد. رویکرد مدیریت دانش ناب بر تفکیک و متمایز ساختن دانش ارزش آفرین از دانش غیرارزش آفرین و توجه به موداهای مدیریت دانشی تاکید می نماید. مدیریت دانش ناب از مولفه های مهم مدیریت جامع خلق ارزش ( TVCM )محسوب می گردد (گلستان هاشمی،1390 ).

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
ظام ملی کارآفرینی National System of Entrepreneurship - NSE  رویکرد نوینی است که طی آن مجموعه عوامل فردی و سازمانی موثر در فرایندهای کارآفرینی به شکلی نظام دار در راستای رشد و توسعه ی فعالیت های کارآفرینانه در بخش های مختلف کشور در الگوی ارتباط تعاملی ، پویا و هم افزایانه ایفای نقش می نمایند ( گلستان هاشمی ، 1382 - 1393 ) .       

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
مدیریت دانش جامع  TKM - Total Knowledge Managemrent  رویکرد نوین جامعی  به مدیریت دانش است که مولفه ها ، جنبه ها و ساز و کارهای مختلفی را با توجه به دیدگاه جامع نگر به دانش و دانش جامع  شامل می گردد و در راستای تبیین مدیریت نوآوری جامع ( TIM ) و مدیریت جامع خلق ارزش ( TVCM) توسط گلستان هاشمی مفهوم دهی  و مدل سازی گردیده و توسعه داده شده است ( گلستان هاشمی ، 2006-2011-2013 ) .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
نظام ملی مدیریت دانش (  National System of Knowledge Management )

سیستمی است که فرایندهای مدیریت دانش را در سطح فراسازمانی ( ملی - کشوری ) شکل می دهد . نظام ملی مدیریت دانش نقش مهمی در شکل گیری منابع دانشی جامع  و اعمال فرایندهای مدیریت دانش در سطح ملی و پشتیبانی از نظام ملی نوآوری و نظام ملی کارآفرینی ( NSE ) ایفا می نماید ( گلستان هاشمی ، 1391 ) . 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 

مدیریت جامع خلق ارزش  (  Total Value Creation Management -TVCM ) رویکرد نوین جامعی      به عوامل و فرایندهای خلق ارزش می باشد که برای اولین بار توسط  دکتر سید مهدی گلستان هاشمی          ( 2010 ) ارائه و طی پژوهش های دیگر توسط وی تبیین مفهوم ، مدل سازی و توسعه داده شده است . 

مدیریت جامع خلق ارزش بر اساس رویکرد های جامعیت بخشی  ( Comprehensiveness )   ، یکپارچه سازی ( Integration )  و هم افزایانه  (Synergistic)  به مهم ترین عوامل خلق ارزش به ویژه موارد :   خلاقیت و نوآوری     ( Creanovation ) ، کیفیت (Quality ) ، بهره وری ( Productivity )  و دانش                   (  Knowledge ) برای اولین بار تحت عنوان کلی  Total Quapronovation Management مدل          سازی شده است ( گلستان هاشمی ، 2010 -2013 ) . 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وب گاه در باره علم خلاقیت شناسی ( علم مطالعه فرایندها و پدیده های خلاقیت و نوآوری با رویکردها و روش شناسی های مختلف ) می باشد و کلیه موضوعات خلاقیت ، تفکر خلاق ، حل خلاق مسئله ، تریز TRIZ، نوآوری نظام یافته ، بیونیک ، علمی تخیلی ، ابداع ، مهندسی اختراع ، مدیریت اختراع ، مهندسی نوآوری ، مدیریت نوآوری ، مدیریت کارآفرینی و دیگر شاخه های مختلف علم خلاقیت شناسی را شامل می گردد . کلیه حقوق برای مرکز علمی پژوهشی علوم خلاقیت شناسی ، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری محفوظ است . هرگونه نقل قول ، برداشت و استفاده از مطالب با رعایت اصول اخلاق علمی " ذکر کامل منبع " آزاد می باشد .

پیوندهای روزانه
پنجمین کنفرانس خلاقیت شناسی و نوآوری در آموزش - خلاقیت شناسی پرورشی -آموزش و یادگیری خلاق
پنجمین کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری - خلاقیت شناسی سازمانی ،تریز ، بیونیک ،مهندسی نوآوری
چهارمین کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری - خلاقیت شناسی سازمانی،تریز (TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
چهارمین کنفرانس خلاقیت شناسی ،تریز و نوآوری در آموزش - خلاقیت شناسی پرورشی - آموزش و یادگیری خلاق
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
۹۴/۰۱/۰۱ - ۹۴/۰۱/۳۱
۹۳/۰۵/۰۱ - ۹۳/۰۵/۳۱
۹۳/۰۴/۰۱ - ۹۳/۰۴/۳۱
۹۳/۰۱/۰۱ - ۹۳/۰۱/۳۱
۹۲/۱۱/۰۱ - ۹۲/۱۱/۳۰
۹۲/۱۰/۰۱ - ۹۲/۱۰/۳۰
۹۲/۰۹/۰۱ - ۹۲/۰۹/۳۰
۹۲/۰۲/۰۱ - ۹۲/۰۲/۳۱
۹۱/۰۹/۰۱ - ۹۱/۰۹/۳۰
۹۱/۰۳/۰۱ - ۹۱/۰۳/۳۱
۹۰/۰۸/۰۱ - ۹۰/۰۸/۳۰
۹۰/۰۷/۰۱ - ۹۰/۰۷/۳۰
۹۰/۰۶/۰۱ - ۹۰/۰۶/۳۱
۹۰/۰۵/۰۱ - ۹۰/۰۵/۳۱
۹۰/۰۴/۰۱ - ۹۰/۰۴/۳۱
۹۰/۰۳/۰۱ - ۹۰/۰۳/۳۱
۹۰/۰۲/۰۱ - ۹۰/۰۲/۳۱
۹۰/۰۱/۰۱ - ۹۰/۰۱/۳۱
۸۹/۱۲/۰۱ - ۸۹/۱۲/۲۹
۸۹/۱۰/۰۱ - ۸۹/۱۰/۳۰
۸۹/۰۸/۰۱ - ۸۹/۰۸/۳۰
۸۹/۰۷/۰۱ - ۸۹/۰۷/۳۰
۸۹/۰۲/۰۱ - ۸۹/۰۲/۳۱
۸۸/۰۸/۰۱ - ۸۸/۰۸/۳۰
۸۸/۰۷/۰۱ - ۸۸/۰۷/۳۰
۸۸/۰۲/۰۱ - ۸۸/۰۲/۳۱
۸۷/۱۰/۰۱ - ۸۷/۱۰/۳۰
۸۷/۰۹/۰۱ - ۸۷/۰۹/۳۰
۸۷/۰۸/۰۱ - ۸۷/۰۸/۳۰
۸۷/۰۷/۰۱ - ۸۷/۰۷/۳۰
۸۷/۰۵/۰۱ - ۸۷/۰۵/۳۱
۸۷/۰۳/۰۱ - ۸۷/۰۳/۳۱
۸۷/۰۲/۰۱ - ۸۷/۰۲/۳۱
۸۷/۰۱/۰۱ - ۸۷/۰۱/۳۱
پیوندها
اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران - آبان 1387
وبگاه اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
اولین کنفرانس ملی تفکر و آثار علمی تخیلی و کاربردهای آن در آموزش ، پژوهش ، اختراع و نوآو
سایت فکر نو ( سایت خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی )
پایگاه مرجع دانش سیویلیکا ( کنفرانس ها )
پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس ها و سمینارها
پایگاه خبری همایش های ایران
ژورنال تریز - TRIZ Journal
تریز - ژاپن TRIZ Home Page in Japan
تریز در مدرسه TETRIS - Teaching TRIZ at School
Anti TRIZ-journal
سایت نوآوری نظام یافته TRIZ
سایت جامع خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
جشنواره جوان خوارزمی
باشگاه پژوهشگران جوان
بنیاد ملی نخبگان
باشگاه پژوهشگران دانشجو
دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZو مهندسی و مدیریت نوآوری ایران- آبان 88
سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZو مهندسی و مدیریت نوآوری ایران- آبان 89
چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ،تریز (TRIZ)و نوآوری در آموزش- خلاقیت شناسی پرورشی
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری-خلاقیت شناسی سازمانی،تریز،بیونیک
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری-خلاقیت شناسی سازمانی،تریز،بیونیک
پنجمین کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری
پنجمین کنفرانس خلاقیت شناسی و نوآوری در آموزش
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM